"WE NEMEN MENSEN NIET ALLEEN AAN OM WERK TE DOEN; WE NEMEN MENSEN AAN DIE ONZE WAARDEN DELEN EN ALS GEVOLG DAARVAN ONZE PASSIE VOOR GROEI STIMULEREN"

Tanja Meyers, HR Director

INTEGRITEIT

We verwachten van onze medewerkers dat ze geen beloftes doen die ze al niet kunnen nakomen en bij de waarheid blijven. Het is van belang om professioneel te handelen in overeenstemming met de gedragscode.

VERANTWOORDELIJKHEID

Een belofte betekent niets totdat deze is waargemaakt, daarom verwachten we van onze medewerkers, dat ze discipline tonen en afmaken waar ze aan beginnen. Binnen Trespa vinen we het belangrijk dat medewerkers de verantwoordelijkheid nemen voor gemaakte fouten, om er vervolgens van te leren.

TRANSPARANTIE

Er is geen goed of slecht nieuws, alleen nieuws. Daarom zoeken we medewerkers die proactief inzicht geven in de voortgang van hun verantwoordelijkheden en niet bewust zorgen voor verrassingen.